Persondatapolitik & Cookies

Persondatapolitik & Cookies
Oplysninger For at du kan indgå en aftale med Maraship, har vi brug for følgende oplysninger

Navn

Adresse

Telefonnummer

E-mail adresse

Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål at kunne levere en ydelse til dig.

Når der indsamles personoplysninger via vores website, sikre vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om, præcis hvilke oplysninger der indsamles og hvorfor.

Alle data behandles iht. Persondataloven.

 
Opbevaring Personoplysningerne registreres hos Maraship Crewing Aps. og opbevares i 5 år, regnet fra udgangen af det pågældende regnskabsår hvor handlen er gennemført, hvorefter oplysningerne slettes.

Oplysningerne gemmes iht. Bogføringslovens § 10.

Oplysningerne opbevares sikkert og fortroligt på ekstern server med adgang i kontrollerede faciliteter. Sikkerheds kontrollen revideres løbende for  altid at kunne håndtere brugeroplysninger forsvarligt og iht. dine rettigheder som bruger. 100% sikkerhed ved dataoverførsler via internettet kan ikke garanteres. Der kan være risiko for at andre uberettiget tiltvinger sig adgang til oplysnigner, når data sendes og opbevares elektronisk – hvorfor du derfor afgiver dine personlige oplysninger på eget ansvar.

Den hurtige udvikling af internettet betyder, at ændringer i vores håndtering af persondata-oplysninger kan blive nødvendige, hvorfor vi forbeholder os ret til at opdatere/ændre nærværende retningslinier for håndtering af kandidatoplysninger. Bliver dette aktuelt rettes datoen for ”sidst opdateret” nederst på siden.Ved omfattende ændringer gives synlig besked herom på websitet.

Vi opbevarer ikke kandidatoplysninger krypteret.

Vi transmitterer ikke kandidatoplysninger krypteret.

Hvem har adgang CEO Louise samt assisterende personale, som alle er underlagt tavshedspligt, har adgang til de oplysninger, der registreres om dig.
Tredjemand Oplysninger afgivet til Maraship.com videregives eller sælges på ingen måde til tredjemand, med mindre dette sker i forbindelse med en omstrukturering eller et hele eller delvist salg af virksomheden. Eventuelt videre givelse i en sådan situation vil ske i overensstemmelse med den til enhver tid gældende persondatalovgivning på området.
Indsigelse & indsigt Som registreret hos Maraship Crewing Aps. har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringerne. Tillige har du ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om/på dig. Såfremt data er urigtige eller vildledende, har du ret til at kræve disse berigtiget, slettet eller blokeret. Disse rettigheder har du ifølge persondataloven. Henvendelse i forbindelse hermed skal rettes til Maraship Crewing Aps via e-mail info@maraship.com

 

Klage Hvis du vil klage, skal du rette henvendelse til CEO Louise. Hvis det ikke lykkedes at finde en løsning, kan du indgive klage til relevante nævn på området, såfremt betingelserne herfor er opfyldt.

Du har mulighed for at klage over behandlingen af oplysninger og data vedr. Dig. Klagen indgives til Datatilsynet, jf. Persondatalovens $58, stk.1.

 

Tvist Enhver tvist mellem forretningen og kunden afgøres under dansk lovgivning.
Cookies En cookie er en llile data-fil, der placeres på din egen computers harddisk for at kunne genkende den. Det er ikke et progam og kan ikke læse eller ødelægge data på din computer.

Det er kun det website der har placeret cookie på din harddisk der kan læse cookiens indhold igen. Cookie kan ikke indeholde vira eller lignende der kan at gøre skade på din computer.

Læs evt. mere om Cookies på www.cookiecentral.com

På maraship.com anvendes cookies, udelukkende til det formål at optimere funktionaliteten på websitet, således din oplevelse som kunde kan  blive forbedret. En teknisk funktionalitet der kan huske dine indstillinger.

Cookies kan slettes/blokeres http://minecookies.org/cookiehandtering